1. Navigacija
  2. Sadržaj

Drvenjača d.d.

onama


Obavijest dioničarima društva da je sklopljen Ugovor o pripajanju Pilane Mrkopalj d.o.o. matičnom društvu Drvenjača d.d.

O nama

"Drvenjača" d.d. Fužine:

Djelatnost tvrtke je proizvodnja:

Misija

Misija Drvenjače je korisna upotreba celuloznog drva iz crnogoričnih šuma, te proizvodnja RMP drvenjače i peleta od drva.

Vizija

Vizija Drvenjače je proizvodnja visokovrijednog proizvoda sa maksimalnim iskorištenjem dobivenih sirovina koji će svojom konkurentnošću osigurati poduzeću prosperitet na domaćem i vanjskom tržištu.

Detaljne informacije:

"Drvenjača" d.d. - dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
Donje selo 62, 51322 Fužine • tel.: +385(0)51/830-100 • fax: +385(0)51/835-487
e-mail: drvenjaca@ri.t-com.hr • URL: www.drvenjaca.hr
Reg. sud: Trgovački sud Rijeka • MBS: 040004826 • OIB: 85782406387 • Temeljni kapital: 60.494.400,00 kuna uplaćen u cijelosti • Ukupan broj izdanih dionica: 201.648 dionica nominalnog iznosa po 300,00 kn • Predsjednik NO: Ferucio Muzica • Uprava: dr. sc. I. Liker

Žiro računi:

  1. Navigacija
  2. Sadržaj