POGON FUŽINE

51322 Fužine, Donje selo 62

dr. sc. Branko Liker

dipl. ing. šumarstva
Direktor

Karlo Kauzlarić

dipl. ing. šumarstva
Rukovoditelj proizvodnje

Ana Kauzlarić

dipl. ing. šumarstva
Rukovoditelj pripreme sirovine

mr. sc. Jagoda Uršić

dipl. ing. kemijske tehnologije
Rukovoditelj otpadnih voda

Žarko Blažević

ing. strojarstva
Rukovoditelj strojnog održavanja

Zlatko Jauk

ing. elektrotehnike
Rukovoditelj elektro održavanja

Ana Starčević Radošević

ing. strojarstva
Tehnolog strojnog održavanja

Goran Mihić

dipl. ekonomist
Rukovoditelj komercijale

Jasminka Kovačević

dipl. ekonomist
Rukovoditelj računovodstva

Antonio Kirasić

dipl. ekonomist
Voditelj nabave

Ingrid Kajgan

dipl. ekonomist
Voditelj općih i kadrovskih poslova

Siniša Bolf


Tehnolog proizvodnje

Maloprodaja peleta


Nabava


Centrala


POGON MRKOPALJ

51315 Mrkopalj, Pilanska 6

mr. sc. Kristina Liker

dipl. ing. drvne tehnologije
Operativni direktor

Iva Tadejević

dipl. ing. drvne tehnologije
Tehnolog proizvodnje

Sanja Ferić

ing. drvne industrije
Rukovoditelj pilane

Mateja Lilek

mag. oec.
Rukovoditelj krojačnice

Ante Crnić


Rukovoditelj peletirne