1. Navigacija
  2. Sadržaj

Drvenjača d.d.

proizvodi

Drvenjača

Drvenjača je hrvatski naziv za mehaničku celulozu.

U pogonu u Fužinama proizvodi se mehanička celuloza (drvenjača) mehaničkim postupkom prerade drva crnogorice u 'Refined Mechanical Pulp' (RMP), kraće zvanom rifajnerska drvenjača.

RMP drvenjača je podesna za proizvodnju višeslojnih kartona.

Višeslojni premazni karton svakodnevno je u vašim rukama u obliku kutijica za hranu, lijekove, parfeme, rezervne dijelove,... Karton je ekološki najprihvatljivija i najkorištenija ambalaža. Sadašnja proizvodnja je na razini od oko 45 000 tona godišnje.

Kupci drvenjače:

Drvenjača se plasira na tržište Europe, sjeverne Afrike i dalekog Istoka, a naša dva najveća kupca su ujedno i dvije najveće europske grupacije za proizvodnju recikliranog višeslojnog kartona: Reno De Medici S.p.A. i Mayr-Melnhof Karton

Karakteristike drvenjače:

Karakteristike
  1. Navigacija
  2. Sadržaj