1. Navigacija
  2. Sadržaj

Drvenjača d.d.

proizvodi

Peleti od drva

Peleti su biogorivo koje se koristi za dobivanje toplinske energije.

U pogonu u Fužinama proizvode se vrhunski pelti od crnogorice sukladno kvaliteti definiranoj normom EN plus A1.

Automatika sagorjevanja u pećima i kotlovima na pelet stavlja pelete u isti rang sa loživnim uljem i plinom.

Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10% što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).

Peleti su CO2 neutrali i spadaju u obnovljive energente. Kapacitet proizvodnje peleta od drva u pogonu u Fužinama iznosi 5 tona na sat.

Karakteristike peleta od drva:

Download Karakteristike peleta

Certifikat kvalitete EN Plus A1:

Download certifikat kvalitete

Maloprodaja

DRVENJAČA d.d.
51322 Fužine, Donje selo 62
Tel: +385 (0)51 830 117
Kontakt osobe:
Biserka Margitic i Nevenka Hadzic
E-mail: biserka.margitic@drvenjaca.hr E-mail: nevenka.hadzic@drvenjaca.hr

Veleprodaja:

Tel: +385 (0)51 830 112
Kontakt osoba:
Goran Mihic
E-mail: goran.mihic@drvenjaca.hr
  1. Navigacija
  2. Sadržaj