• mehanicka celuloza
  • mehanicka celuloza
  • mehanicka celuloza
  • mehanicka celuloza
  • mehanicka celuloza

Brodski pod je debljine 20 mm, širine 80, 100 i 130 mm, a duljine 4 metra

Lamperija je debljine 20 mm, širine 85, 100, 130 mm, a duljine 4 metra

Seljački pod je debljine 40 mm, širine 130 i 150 mm, a duljine 4 metara

Poluoblica je debljine 22 i 34 mm, širine 100 i 150 mm, a duljine 4 metra

Obloge izrađujemo od jele ili smreke

Proizvode se u dvije klase (A i B)

Isporuka je moguća kontinuirano tijekom cijele godine

MALOPRODAJA MRKOPALJ VELEPRODAJA MRKOPALJ 1 MALOPRODAJA MRKOPALJ 2